BG   EN  
Адрес за контакти

България
обл. Пловдивска
цех с. Стряма
Телефон: 03153/2195
Телефон / Факс: 031532194
E-mail: office@cima99.com

България
обл. Пловдивска
Експорт - Продажби
Телефон: 03153/2195
Телефон / Факс: 031532194
E-mail: sales@cima99.com

България
обл. Пловдивска
Вътрешен пазар - Продажби
Телефон: 03153/2195
Телефон / Факс: 031532194
E-mail: sales@cima99.com

България
обл. Пловдивска
цех с. Стряма
Телефон: 03153/2195
Телефон / Факс: 031532194
E-mail: export@cima99.com

© Copyright 2008 Cima99. Всички права са запазени!